Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Hej alla medlemmar!

 

Årsmötet hölls 26 februari i Sigfridskyrkan. Mötet föregicks av en entimmes konsert med Vilhelm Moqvist på flygeln med verk av Liszt, Ligeti, Schubert och Chopin, allt briljant framfört av den unge pianisten från Götene, vinnare av Polstjärnepriset 2021. Vilhelm tar studenten nu i vår och söker sig sedan utomlands för fortsatta pianostudier. Vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär.

 

Årsmötet samlade ett 20-tal medlemmar utöver styrelsen. Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 godkändes av mötet, liksom verksamhetsplan och budget för 2022. Alla dessa dokument finns att läsa på hemsidan under rubriken Nyheter - Årsmöte 2022 https://lidkopingskonsertforening.se/nyheter/nyhet-arsmote-2022. Revisorernas berättelse upplästes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Som ordförande omvaldes Martin Hjorth. Tre nya ledamöter invaldes: Elisabeth Svanerud, Anna Lokrantz och Elena Burnuchyan. Torbjörn Möller och Mattias Hjortlinger omvaldes. Ingrid Abelsson Wallroth, Emil Persson, Stephen Craig, Johan Sundström och Magnus Peterson kvarstår i styrelsen. Hildegard Jansson, Conny Liljenberg och Christina Hedlund avgår ur styrelsen och avtackades med en enkel gåva. 

 

På det konstituerande mötet som följde efter årsmötet utsågs Ingrid till vice ordförande, Anna till sekreterare, Magnus till kassör och Johan till webbmaster. 

 

Som revisorer omvaldes Lars Svensson och Lars-Ola Högsborn med Gunnar Midhagen som suppleant. Till valberedning utsågs Christer Almqvist (sammankallande) och Christina Hedlund.

 

Kassören ber att få påminna om medlemsavgiften. Årsavgifterna är en av hörnstenarna i föreningens ekonomi och det är många medlemmar som missat inbetalningen. Avgiften är 250 kr och betalas till Swish-konto nr 1235126784 eller Bankgiro 5081-5190.

 

Välkomna till ett nytt verksamhetsår med Lidköpings Konsertförening!

För styrelsen

Martin, ordf.

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration