Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Till medlemmarna i Lidköpings konsertförening!                      

 

Musikåret 2018 ligger bakom oss, så välkomna till ett nytt spännande musikår 2019.  

Föreningen har genomfört sammanlagt 10 konserter under året, fem under våren, en sommarkonsert och fyra under hösten. Fyra har hållits i S:t Nicolai kyrka, två i Kylandersalen på musikskolan, en i Stadsträdgården, en i Vänermuseet, en i Röda Kvarn och för första gången en i fullmäktigesalen i Lidbeckska huset. Denna sal kommer vi i fortsättningen kunna använda vid enstaka konserter enligt löfte från kommunen. Därutöver har vi bjudit på en lunchkonsert på Stadsbiblioteket och en workshop på musikskolan.

 

Medlemmar. Under året har 54 medlemmar tillkommit och föreningen har nu 233 medlemmar. Vi hälsar er som är nya medlemmar särskilt välkomna till föreningen och hoppas att ni skall känna er delaktiga. Den positiva medlemsutvecklingen har bidragit till att vi har kunnat öka antalet konserter under året. De ekonomiska anslagen från Lidköpings kommun, Statens Kulturråd och Sparbanken Lidköping bidrar också till denna utveckling av konsertverksamheten. Nya Lidköpings-Tidningen ger också ekonomiska bidrag vid enskilda konserter i utbyte mot konsertbiljetter till prenumeranter.

 

Årsavgift. Det är dags att betala medlemsavgift för 2019. Avgiften är 250 kr/år och betalas till Bankgiro 5081-5190 eller Swish-konto 123 512 67 84. (Vi bifogar inget inbetalningskort i år.) Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen!

 

Medlemskort. Införs fr.o.m. i år. Ditt kort, utan namn, bifogas med medlemsbrevet som skickas med vanlig postgång. Kortet blir giltigt när du betalt medlemsavgiften och skrivit in ditt namn.

 

Medlemsenkät. Styrelsen är angelägen att ha en bra dialog med er medlemmar. Därför får ni i detta utskick en enkät där ni får besvara några frågor som styrelse och programråd kan ha nytta av vid kommande planering. Ni fyller i den och skickar med bifogat svarskuvert.

 

Nyhetsbrev. Nytt för i år är också nyhetsbrev med e-post som kommer att skickas till alla som anmält e-postadress till föreningen. Med nyhetsbrev kommer vi att kunna ge information om programändringar och ev. nytillkomna evenemang. Vi kommer också att skicka påminnelse med information inför varje konsert. Prenumeration på nyhetsbrev kan göras på hemsidan.

 

Årsmöte. Konsertföreningens årsmöte äger rum lördagen den 2 mars kl. 15.00 i Nicolaigården. Sedvanliga förhandlingar, lättare förtäring och musikunderhållning av elever från musikskolan eller estetgrupperna DLG. Styrelsen har 2018 bestått av: Gunnar Erstorp ordf., Conny Liljenberg v. ordf., Elisabeth Hörnlund sekr. och Martin Hjorth kassör. Dessutom Christina Hedlund, Hildegard Janson, Bengt Otterberg samt Karin Nelson under våren med Benjamin Kjell som ersättare under hösten. Emil Person från musikskolan är adjungerad styrelsemedlem.

 

Information om vårt medlemsregister: Det omfattar namn, postadress, ev. e-postadress, samt uppgift om inbetald årsavgift. Registret är nödvändigt för utskick av föreningsinformation. Det förvaras på ett säkert sätt och utlämnas aldrig till tredje part. Medlem som begärt utträde eller inte betalt sin årsavgift på två år raderas ur registret.

 

Detta medlemsbrev skickas till alla medlemmar med ”vanlig” postgång, men även via e-post till er som anmält era adresser. Detta gör vi för att kontrollera att alla e-postadresser är korrekta. Ni som anmält e-postadress men inte fått brevet via e-post, ombedes kontakta undertecknad och meddela ev. ny adress.

 

För styrelsen                                                                                                                                                           

Gunnar Erstorp ordf. gunnar.erstorp@gmail.com

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration