Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Hej alla medlemmar i Lidköpings Konsertförening!

 

Här kommer en hälsning och lägesrapport från styrelsen.

 

Livet blir inte alltid som man planerar. Det vi nu upplever i Sverige och i övriga delar världen är någonting helt unikt. I pandemins kölvatten har en hel värld drabbats av ett stort lidande med död och ekonomiskt kaos som följd. Även om vi kan se en viss ljusning vid horisonten, är det långt kvar tills livet återgår till ett tillstånd som kan kännas någorlunda normalt.

 

I krislägen har alltid kulturen spelat en stor roll som en läkande faktor och gör så även nu. Läget nu är att vi självklart måste följa de direktiv vad det gäller sammankomster som myndigheterna utfärdar. Detta innebär, som alla förstått, att det inte har gått att genomföra alla de fina arrangemang vi hade planerat för våren. Endast två konserter har vi kunnat genomföra hitintills i år, konserter med Bobo Stenson i januari och Rigmor Gustafsson i mars. Konserten i februari fick vi med kort varsel ställa in på grund av sjukdom.  

 

Vår förhoppning är att kunna genomföra återstoden av de konserter vi planerat under året. Om utomhuskonserten i Stadsträdgården den 23 juli med Skallsjö sommarorkester går att genomföra är i dagsläget osäkert, vi avvaktar de restriktioner som gäller då.

 

För att i någon mån kompensera uteblivna konserter har vi planerat att ge hela sju konserter under hösten: Lördag 5 september 40f flöjtkvartett, lördag 26 september The Nordic Baroque Band, lördag 10 oktober Uffes Blås Brassband,  torsdag 22 oktober Duo Winiarski-Carron, torsdag 12 november Vertavokvartetten, fredag 27 november Jazzkonsert, ej helt klart med artist, lördag 19 december Bachs Juloratorium.

 

För att vara uppdaterade om eventuella ändringar av programmet uppmanas ni att gå in på vår hemsida. www.lidkopingskonsertforening.se

 

Vi är glada över att vi hann med att hålla vårt årsmöte den 14 mars, precis innan pandemin bröt ut på allvar. Vid årsmötet avtackades Bengt Otterberg efter ett mångårigt engagemang i styrelsen. I hans ställe invaldes Torbjörn Möller. Övriga medlemmar är: Gunnar Erstorp ordf., Conny Liljenberg v. ordf., Martin Hjorth kassör, Christina Hedlund sekr., Emil Persson v. sekr., samt Hildegard Janson, Ingrid Abelsson Wallroth och Stephen Craig.

 

Vi hoppas att ni har förståelse för att programmet inte gått att genomföras som det var planerat, men hoppas få se er på våra konserter när verksamheten kommer igång igen.

Tack vare att vi har ökat medlemsantalet så mycket under de senaste åren, nu 285 st.,vågar vi satsa på ett program med många konserter, där hög kvallitet och mångfald är ledstjärnan!

 

Vi kan också berätta att vi helt nyligen fått ett erbjudande från Kammarmusikförbundet om rabatterad prenumeration på tidskriften Opus, Sveriges ledande magasin inom klassisk musik och opera. Erbjudandet gäller alla medlemmar i föreningen. Som medlem får du 150 kr i rabatt på en helårsprenumeration. Du betalar 449 kr för 7 nummer. Vill du hellre prova några nummer så får du 50 kr i rabatt och betalar 249 kr för 3 nummer. Du kan beställa via den här länken: https://opus.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=085-085232

 

För styrelsen i Lidköpings Konsertförening

Gunnar Erstorp, ordförande

 

 

 

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration