Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Vi har upptäckt att det uppstått tekniska problem när vi skickade ut nedanstående nyhetsbrev den 21 november. Alla medlemmar har inte fått brevet, därför skickar vi detta viktiga nyhetsbrev en gång till.

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

Lidköping den 20 november 2020

 

Hej alla medlemmar i Lidköpings konsertförening!

 

År 2020 går till historien som ett mycket speciellt år som ingen av oss tidigare har upplevt. De konsekvenser som Covid-19-pandemin fört med sig har varit helt omöjliga att förutspå. Förutsättningarna för att bedriva konsertverksamhet har radikalt förändrats. Detta har gjort att ett antal konserter har behövts ställas in eller uppskjutas till ett senare tillfälle.

 

Pandemin har också fört med sig att styrelsearbetet förändrats. Från att ha varit ”fysiska” möten i ett rum, sammanträder vi numera uppkopplade via videolänk. Trots att det blivit färre konserter, har det blivit mer arbete för styrelsen. Arbetet med att presentera ett bra program tyngs ned när vi måste avboka artister/musiker och konsertlokaler.

 

Vi jobbar oförtrutet vidare och om restriktionerna lättar under början av 2021 har vi ett fint program att presentera för det kommande året. Se hemsidan www.lidkopingskonsertforening.se!

 

Under de senaste fem åren har föreningen haft en mycket gynnsam utveckling. Antalet medlemmar har ökat från 75 st. till idag 291 st. Antalet konserter har nära nog dubblerats till 12 konserter per år. Detta gör att styrelsen är i starkt behov av en förstärkning. Arbetet med hemsidan tar tid från det övriga styrelsearbetet och detta behöver vi ha hjälp med utifrån. Vid dagens styrelsemöte togs därför frågan upp om att inrätta en ny post i styrelsen som webbmaster. Denna post blir som en adjungerande ledamot med en lite friare ställning. Därför går vi nu ut med en direkt fråga till er medlemmar. Kan och vill någon av er gå in i den nya uppgiften som webbmaster? Denna funktion skulle då på ett bra sätt avlasta övriga i styrelsen.

 

Vi vet om att det finns många medlemmar som är vana vid denna typ av arbete i vardagen. När den grundläggande kunskapen finns, blir det inte så arbetsamt som för oss ”amatörer”!

 

Det är ett mycket intressant och givande arbete att få jobba i vår styrelse och se hur vi gemensamt kan forma framtidens konsertutbud i Lidköping.

 

Anmäl ert intresse till valberedningen: Erik Johansson tel. 070 686 89 38 eller Christina Örnehage Almquist tel. 070 684 35 51.             

Martin Hjorth, tel. 070 592 39 63, kan lämna upplysningar om webbmasterfunktionen.

 

För styrelsen

Gunnar Erstorp

ordförande

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration