Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Hej alla medlemmar!

 

I medlemsbrevet som skickades ut i förra veckan har det insmugit sig ett fel: Årsmötet den 25 februari ska hållas i Musikskolan, inte i Missionskyrkan. Det kommer en ny kallelse med möteshandlingar 2 veckor innan.

 

Med vänlig hälsning

För styrelsen

Martin Hjorth

Ordförande

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration