Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Hej alla medlemmar!

 

För att ge möjlighet för er som vill delta i årsmötet att vara väl förberedda kommer här länkar till dagordningen och några av de dokument som ska förhandlas: Verksamhetsberättelsen för 2019, verksamhetsplan för 2020 samt budgetunderlag och förslag till budget för 2020. Skriv gärna ut och ta med. Alla handlingar finns också tillgängliga på mötet. Vi hoppas på stort intresse och aktivt deltagande.

 

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

 

Välkomna!

Styrelsen

 

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration