Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Till medlemmarna i Lidköpings konsertförening                         

 

Detta medlemsbrev skickas tillsammans med programfoldern till alla medlemmar med ”vanlig” postgång, men även via e-post till er som anmält era adresser. Detta gör vi för att kontrollera att alla e-postadresser är korrekta. Du som anmält e-postadress men inte fått brevet via e-post kontaktar: info@lidkopingskonsertforening.se

 

Texten som följer är densamma som i medlemsbrevet som kommer med posten

 

 

Välkomna till en fullmatad höstsäsong 2021!

 

Pandemiläget. Äntligen ser vi en ljusning i pandemiläget och en möjlighet att åter kunna bjuda på levande musik. Flera av de programpunkter som ställts in under 2020 och första halvåret 2021 har flyttats fram. Det blir därför fler konserter än tidigare säsonger både nu i höst -21 och under våren -22.

 

Programfoldern. Höstens konsertprogram presenteras i foldern i brevutskicket. Det blir 8 konserter i höst. Som ni ser är det en mycket hög professionell nivå på de artister som kommer. Vi hoppas att det lockar till god publikuppslutning trots att det ibland blir ganska tätt mellan konserterna.

 

Hemsidan. Mer information om varje konsert finns på föreningens hemsida https://www.lidkopingskonsertforening.se/Default.aspx. Där lägger vi också aktuella och uppdaterade upplysningar om publikrestriktioner, biljettpriser m.m. samt länkar till biljettköp.

 

Publikrestriktioner. I nuläget tillåts 50 personer att samlas inomhus ”utan anvisad plats”. För att vi ska klara den begränsningen ber vi er medlemmar att alltid göra förköp via Kulturbiljetter. Plats i konsertsalen väljer ni själva. Kom i god tid! Enligt folkhälsomyndigheten gäller rekommendationen att personer i samma sällskap kan sitta tillsammans men att man ska hålla avstånd mellan sällskap. Rekommendationen om avstånd gäller också vid entrén och under pausen.

 

Återblick. Vårsäsongen blev ju inte som vi hade tänkt oss. Av 6 planerade konserter blev endast en genomförd. Det var en hornkvintett med musiker från Göteborgsoperan som gavs digitalt utan publik 27 mars. Sommarkonserten med Skallsjö Sommarorkester genomfördes 29 juli enligt ett nytt originellt koncept, ”Promenadstråket”. I stället för den traditionella spelningen på Dina-scenen i Stadsträdgården delades orkestern, på initiativ av musikerna själva, upp i 4 grupper som skulle spela utomhus på olika platser i centrala stan. Planen fick revideras något p.g.a. plötsliga åskskurar men hur som helst bjöds Lidköpingsborna på 3 timmar levande musik av hög klass på flera platser. Åhörarantalet är osäkert men uppskattas till mellan 100 och 120 personer.

 

Årsmötet. Årsmötet genomfördes digitalt via Zoom den 26 maj. Gunnar Erstorp avtackades som ordförande efter 5 år på posten. Martin Hjorth valdes till ny ordförande. Styrelsen utökades till 10 personer utöver ordföranden. Nya i styrelsen är Johan Sundström, Magnus Peterson och Mattias Hjortlinger. Omval Ingrid Abelsson Wallroth, Emil Persson och Stephen Craig. Kvarstående Hildegard Jansson, Christina Hedlund, Torbjörn Möller och Conny Liljenberg. Lars Svensson och Lars-Ola Högsborn omvaldes som revisorer med Gunnar Midhagen som suppleant. Valberedning Erik Johansson, omval, och Christer Almqvist, nyval. På det efterföljande konstituerande mötet utsågs Conny till vice ordförande, Torbjörn till sekreterare, Magnus till kassör och Johan till webbmaster.

 

Medlemmar. Under pandemin har medlemsrekryteringen av naturliga skäl stagnerat. Vi har ändå i dag 275 medlemmar. Vår förhoppning är att det starka konsertutbudet i höst och nästa vår leder till ökat intresse för vår förening. Ett högt medlemsantal har också betydelse när vi vill göra vår röst hörd gentemot Lidköpings kommun, både när det gäller ansökan om bidrag och när det gäller frågan om ny scenlokal, en för oss viktig fråga som under året fått allt högre aktualitet.

 

Nyhetsbrev. Genom nyhetsbrev med e-post ger vi fortlöpande information om programändringar och annat vad gäller publikrestriktioner och biljettförsäljning. För 35 medlemmar saknar vi e-postadress. Om du har en fungerande e-postadress men inte får våra nyhetsbrev är vi tacksamma om du meddelar adressen till föreningens brevlåda info@lidkopingskonsertforening.se. Då behöver vi inte heller skicka brev med posten om vi har viktig information som behöver komma alla medlemmar till dels.

 

Medlemsregister. Detta omfattar namn, postadress, ev. e-postadress samt uppgift om inbetald årsavgift. Registret är nödvändigt för utskick av föreningsinformation. Det förvaras på ett säkert sätt och utlämnas aldrig till tredje part. Medlem som begärt utträde eller inte betalt sin årsavgift på två år raderas ur registret.

 

 

För styrelsen                                                                                                                                                           

Martin Hjorth, ordf.

 

 

 

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration