Hem
  Bakgrund
  Aktuellt program
  Historik
  Bli medlem!
  Styrelse
  Programkommitté
  Föreningsnytt
  Länkar
 

Lidköpings konsertförening har hållit årsmöte i Nicolaigården.

Föreningen kan glädjas över ett ökat intresse för konstmusik i lidköpingsbygden. Detta märks främst genom ett ökat publikunderlag och många nya medlemmar. Under 2017 har 56 nya medlemmar tillkommit och vid årets slut hade konsertföreningen 180 medlemmar. Tack vare denna utveckling och ökat stöd från Lidköpings kommun, men även genom ekonomiskt stöd från lokala företag, har antalet konserter kunnat utökas med två konserter till nio konserter. Statens kulturråd, genom Kammarmusikförbundet, har gett extra bidrag till 2 konserter genom projektet ”Ny(A)modigheter”. Detta stöd kan ges till konserter där en, för arrangören, ny publik bjuds in. För konsertföreningens del var det dels en allsångskonsert för barn under 8 år och dels en jazzkonsert med särskild inbjudan till musikelever vid De la Gardiegymnasiet.

Musikåret inleddes med ”Nordiska romanser och pianostycken” med Karin Ingebäck sopran och Inese Klotina piano. Så följde en körkonsert under rubriken ”Fantastisk och fantasifylld flerstämmighet” med Svenska Kammarkören under ledning av Simon Phipps.” Vid den tredje konserten var det ett internationellt finbesök då en prisbelönt stråkkvartett från Österrike, Minetti String Quartet, gästade Lidköping. Dessa tre konserter var förlagda till S:t Nicolai kyrka.

I juli hölls den traditionella sommarkonserten i Stadsträdgården, nu under rubriken ”De la Barock, klassisk sommarkväll i Stadsträdgården”. Läckö kammarorkester spelade under ledning av Per Drougge. Konserten lockade, trots regntunga skyar, c:a 350 åhörare. Lidköpings kommun, Kultur & Fritid var medarrangör.

Hösten inleddes med en allsångskonsert för barn, ”Singalong Baby”, i Folkets Hus med kompositören och jazzsångerskan Lina Nyberg och Vindlakvartetten. Vid denna konsert var Folkets Hus medarrangör. Samma dag bjöd dessa artister på en konsert på Fajansen, Rörstrand Center. Rubriken på denna konsert var ”Ariel, musik i gränslandet mellan jazz och konstmusik”.

I oktober visade Folkets Hus filmen ”In search of Mozart” i samarrangemang med konsertföreningen. Samma månad gästades Lidköping av kören ”Vocal Art Ensemble of Sweden”, med Jan Yngwe som dirigent. Konserten som hölls i S:t Nicolai kyrka hade rubriken ”Triumph to exist”. Även i november hölls en konsert i S:t Nicolai kyrka, då under rubriken ”Solister i samverkan”, med ”Trio Poseidon”. Trion är en av landets mest eftertraktade kammarmusik-ensembler. Alla konserter som hållits i S:t Nicolai kyrka har varit i samverkan med Lidköpings församling. Detta samarbete betyder mycket för konsertföreningens möjligheter att kunna presentera ett varierat program av hög kvalitet.

Sista konserten för året hölls på Röda Kvarn och var en jazzkonsert med julinslag. Jazzgruppen ”Almaz Yebio, Twist´n shout” från Malmö spelade och vid detta tillfälle var musikelever från De la Gardiegymnasiet speciellt inbjudna. Publiken fick efter konserten träffa och ställa frågor till musikerna. Detta nya grepp uppskattades av både publik och musiker.

Årsmötesförhandlingarna leddes av ordföranden Gunnar Erstorp, med Elisabeth Hörnlund som sekreterare. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av Gunnar Erstorp ordförande, Conny Liljenberg vice ordförande, Elisabeth Hörnlund sekreterare, Martin Hjorth kassör samt Christina Hedlund, Hildegard Janson, Karin Nelson och Bengt Otterberg. Från Musikskolan deltar musiklärare Emil Persson som adjungerad ledamot. Detta samarbete med musikskolan är nytt och är ett led i att försöka inspirera ungdomar till ett ökat intresse för konstmusik.


                Styrelsen i Lidköpings konsertförening;
                Främre raden fr.v. Hildegard Janson, Karin Nelson, Elisabeth Hörnlund
                Bakre raden fr.v. Christina Hedlund, Martin Hjorth, Gunnar Erstorp,
                Emil Persson, Conny Liljenberg.

                Bengt Otterberg saknas på bilden.


Budget och verksamhetsplan för 2018 antogs. Förslag till nya stadgar presenterades och antogs. Behovet och vikten av en ny konsertsal belystes. Samtal förs med kommunen i denna fråga. Framhölls att konsertföreningen är en viktig del av kommunens kulturella infrastruktur.

Vid den efterföljande musikaliska salongen spelade en trio bestående av Linnéa Vetter sång, Jonatan Linberg piano och Johan Sundström bas, ett knippe jazzstandards till publikens stora belåtenhet.


                Från musiksoarén efter årsmötet: Linnéa Vetter sång,
                Jonatan Linberg piano, Johan Sundström bas.Verksamhetsberättelse 2017