Hem
  Bakgrund
  Aktuellt program
  Historik
  Bli medlem!
  Styrelse
  Programkommitté
  Föreningsnytt
  Länkar
 

Årsmöte 2017

Lidköpings konsertförening höll sitt årsmöte i Nicolaigården lördagen den 4 mars. Föreningen kan se tillbaka på ett händelserikt år med anordnande av både traditionella konserter för allmänheten och klassiska konserter direkt riktade till barn och ungdom.

Föreningen har glädjande nog ökat sitt medlemsantal med cirka femtio procent under året och hade vid årets slut 124 medlemmar.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av Gunnar Erstorp ordförande, Conny Liljenberg v.ordf. Martin Hjorth kassör Elisabeth Hörnlund sekreterare. Övriga ledamöter Christina Hedlund, Karin Nelson, Hildegard Janson och Bengt Otterberg.

Vid årsmötet framhölls vikten av att arbeta för att göra den klassiska konstmusiken tillgänglig och intressant för en ung publik. Som ett led i denna satsning går ungdomar under 20 år in gratis på alla konserter. En önskan om att kunna anordna ytterligare ett par konserter per år finns, men då måste föreningen få ekonomisk hjälp från externa bidragsgivare.

Även frågan om en konsertsal var uppe till behandling. Konsertföreningen har ett gott samarbete med Lidköpings församling och de flesta konserterna under året hölls i S:t Nicolai kyrka.


                Styrelsen för Lidköpings konsertförening;
                Conny Liljenberg, Gunnar Erstorp, Martin Hjorth,
                Christina Hedlund, Hildegard Janson samt Karin Nelson.

                Elisabeth Hörnlund och Bengt Otterberg saknas på bilden.


Efter förhandlingarna bjöd delar av styrelsen på en mindre konsert. Bengt Otterberg spelade klarinettmusik av Erland von Koch, Christina Hedlund pianomusik av Claude Debussy och Frederic Chopin. Hildegard Janson spelade såväl fiolsolo av Johann Sebastian Bach som duett av Antonin Dvorak tillsammans med Karin Nelson på piano.

Verksamhetsberättelse för 2016