Hem
  Bakgrund
  Aktuellt program
  Historik
  Bli medlem!
  Styrelse
  Programkommitté
  Föreningsnytt
  Länkar
 

Årsmöte 2016


Konsertföreningen höll sitt årsmöte lördagen den 13 februari i Nicolaigården.               Presidium, Inghar Främberg och Elisabeth Hörnlund

Ordföranden Inghar Främberg hade undanbett sig återval och avgick efter nära 17 år i styrelsen och hela tiden som ordförande. Inghar var en av initiativtagarna till att föreningen bildades 1999 och har under årens lopp nedlagt ett omfattande arbete för musiklivet i Lidköping.                           Avtackning

Vid årsmötet uppvaktades han med blomma och present, samt tal av föreningens sekreterare Elisabeth Hörnlund.               Inghar Främberg och Gunnar Erstorp

Till ny ordförande valdes Gunnar Erstorp.


Framlidne kassören Bo Hanssons minne hedrades med en tyst minut.
Till hans efterträdare valdes Martin Hjorth.